Välkommen till MIBO möbel & interiörföretagens braschorganisation

MIBO samlar Sveriges ledande möbel och interiörleverantörer. Syftet är skapa en gemensam plattform där medlemmarna kan finna utbyte i form av erfarenhet och kontakter. Genom att medverka under gemensam profil på mässor och i kontakt med andra organisationer skapar vi förutsättningar för att bevaka gemensamma intressen.

MIBO ser det som sitt ansvar att kontrollera standard och kvalitet samt verka för att miljöarbetet får den framträdande betydelsen som möbelkonsumenter världen över har rätt att fordra. Vi erbjuder möbel- och övrig inredningshandel mervärden och trygghet genom att utveckla produkter i överensstämmelse med myndigheters krav på säkerhet och miljöhänsyn.

MIBO arbetar aktivt för en ökad kvalitetsuppfattning gällande design, material och yrkesskicklighet. Organisationen arbetar målmedvetet i syfte att öka intresset för internationell design. Huvudvikten läggs på kreativa idéer, kunskap och kompetens, allt för att tillfredsställa behovet hos dagens och morgondagens konsumenter.

Som återförsäljare kan ni alltid känna er trygga då ni handlar av en MIBO medlem. Vi kräver att våra medlemmar är aktiva distributörer på den Svenska marknaden, är aktivt deltagande i föreningens verksamhet, följer de etiska regler som MIBO ställer upp samt uppfyller lagar och fastställd standard.

Känn dig trygg som kund

När du handlar av ett MIBO-anslutet företag så får du detta

 • Produkter producerade under god arbetsmiljö
 • Målinriktat arbete för att främja branschen
 • Kvalitetssäkerhet
 • Erfarenhetsutbyte
 • Information om trender
 • Kontakter gentemot myndigheter
 • Reglerad produktion avseende material och miljö
 • Bra reklamationshantering
 • En gemensam plattform för branshen med både importörer ,tillverkare och återförsäljare

  

Medlemsförmåner för dig som leverantör

Utöver möjligheten att påverka branschen, framtiden och knyta kontakter så erbjuder MIBO sina medlemmar detta.

Juridik
 • Juridisk hjälp och rådgivning
 • Importlagar inom och utanför EU
 • Löpande uppföljning av lagstiftning
 • Riktlinjer gällande köprätt och reklamationshantering i samarbete med FMI

Utbildningar

 • Löpande information, seminarier och utbildningar i samband med medlemsmöten
 • Löpande utbildningar inom reklamation, material, trender
Mässor
 • Gemensamma förmånliga mässvtal
 • Möjlighet att ställa ut på MIBO expo

Transporter

 • Gemensamma transportavtal

Möbel och interiörföretagens branschorganisation

MIBO gör det lättare att bevaka gemensamma intressen för importörer av möbler och heminredningsdetaljer.